KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

Na początku lat 60. XX w. cała Polska przygotowywała się do obchodów Millenium Państwa Polskiego, przypadającym na rok 1966. Hasło „tysiąc szkół na tysiąclecie” rzucił Władysław Gomułka 24 września 1958. Do szkół trafił wówczas wyż demograficzny, sale lekcyjne były przepełnione. Cały naród podjął zobowiązanie wybudowania z tej okazji tysiąca nowoczesnych szkół. „Tysiąclatki” powstawały we wszystkich rejonach kraju. Tomaszów Mazowiecki również znalazł się na liście miejscowości, które miały zyskać nowe placówki oświatowe. 

Szkołę Podstawową nr 8 przy ulicy Stolarskiej wybudowano celem zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych dzieci z powstałego osiedla Polna. Był to budynek typowej „tysiąclatki”. Pierwsze, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 1964r. Próg siedmioletniej wówczas szkoły, przekroczyło 846 uczniów, przeniesionych między innymi ze szkół 1,3,6. 

Szkole nadano imię Romualda Traugutta. Patron, będący przywódcą powstania styczniowego, stał się symbolem „ ósemki”, którą nazywano „traugutówką”.
W roku szkolnym 1966/1967, podobnie jak wszystkie polskie szkoły podstawowe, stała się szkołą ośmioklasową.
Pierwszym kierownikiem szkoły został Stanisław Gulej, Zadbał nie tylko o wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, podjął trud organizacji całokształtu zadań oświatowo – wychowawczych, ale również przyczynił się do stworzenia atmosfery sprzyjającej pracy.
Było to duże wyzwanie, ale udało mu się przeobrazić pusty budynek w tętniące życiem miejsce edukacji, które stało się przyjazne dzieciom, młodzieży i pracownikom placówki.
Młodzi, entuzjastycznie nastawieni nauczyciele poświęcali dużo czasu i uwagi swoim podopiecznym. Angażowali uczniów nie tylko do udziału w zajęciach lekcyjnych. Przy szkole działał szczep drużyn harcerzy i zuchów, który zasłynął w latach 60. i 70. udziałem w akcjach wspierających budowę Zamku Królewskiego, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zbierano datki na rzecz ofiar wojny w Wietnamie. Dofinansowywano ośrodki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi. Zgodnie z obowiązującymi wówczas wytycznymi powstała w szkole Izba Pamięci Narodowej. Zgromadzone wspólnym wysiłkiem eksponaty przyniosły wyróżnienie na najciekawszą ekspozycję w konkursie zorganizowanym przez władze wojewódzkie.

W pamięci absolwentów „traugutówki” pozostały obrazy: pracowni biologicznej; technicznej chłopców, będącej wzorcową pracownią w ówczesnym województwie piotrkowskim, wypełnioną specjalistycznymi narzędziami i urządzeniami oraz modelami samolotów z okresu obu wojen światowych; pracowni fizyczno-chemicznej, w której przeprowadzane były liczne doświadczenia i eksperymenty. Dekoracje korytarzy szkolnych przykuwały uwagę kolorowymi i oryginalnymi formami plastycznymi.
Życie w szkole toczy się według ustalonego rytmu. Kolejne lata przynosiły zmiany na stanowisku dyrektora, zmiany w obsadzie nauczycieli. Pedagodzy od początku istnienia „ósemki” starali się przekazywać wiedzę w ciekawy sposób, kształcić umiejętności uczniów nowoczesnymi technikami. W latach 70. wprowadzono na zajęcia matematyki eksperymentalny program doktora Moroza zwany „metodą kolorowych klocków”. Innowacje pojawiły się również w nauczaniu początkowym. Zanim powstał pomysł nauczania blokowego w reformowanej szkole lat 90-tych, uczniowie klas I - III uczyli się tak zwanym systemem warszawskim. Nauczyciele dbali o oryginalne formy zajęć w pracowniach, w plenerze, w placówkach wspomagających proces edukacji.

W roku 1970 oddano do użytku boisko szkolne, wykonane nakładem środków finansowych rodziców oraz zakładu opiekuńczego, którym był Tomaszowski Zakład Drobiarski. Prace porządkowe wykonali uczniowie i pracownicy szkoły. 

Życie szkoły koncentrowało się nie tylko wokół nauki. Imponowała mnogość zajęć pozalekcyjnych. Liczne koła przedmiotowe, które przygotowywały młodzież do udziału w konkursach: literackich, recytatorskich, geograficznych i krajoznawczych, historycznych itp. (np. Czy znasz konwencję praw dziecka?, Moje środowisko czyste i zdrowe, olimpiada wiedzy o AIDS). Możemy pochwalić się laureatami olimpiad z przedmiotów: język polski, język rosyjski, matematyka, fizyka, chemia, geografia. Przez wiele lat chlubą szkoły było koło modelarskie prowadzone przez Macieja Lewandowicza. Uczniowie zarażeni pasją sklejania modeli wygrywali niemal wszystkie konkursy ogólnopolskie.

Działały popularne SKS-esy. Mieliśmy bardzo uzdolnionych uczniów i chętnych do zmagań w różnych dyscyplinach sportowych. Dzięki świetnej pracy wuefistów sportowcy z SP8 osiągali wysokie wyniki, a pod okiem nauczycieli dojrzewały sportowe talenty.

Warto wspomnieć o mistrzowskich wyczynach lekkoatletów oraz o osiągnięciach na arenie międzynarodowej drużyny szachowej. W rywalizacji szkół miasta, województwa, a czasem kraju „ósemka” zaznaczała swoją obecność.

Rok 1980 skupił się wokół nadania szkole Sztandaru. Tę inicjatywę podjęła dyrekcja szkoły wspólnie z nauczycielami i Komitetem Rodzicielskim. Fundatorem Sztandaru był Komitet Rodzicielski działający przy Szkole. Uroczystość nadania miała miejsce dnia 26. 04. 1980 roku. W imieniu fundatorów Sztandar przekazał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego na ręce dyrektora Henryka Nicińskiego. 

Wielu pracowników „ósemki” była wyróżniona za trud włożony w edukację wychowanków, za efekty pracy z młodzieżą. Otrzymali oni Nagrody Dyrektora szkoły, Nagrody Prezydenta Miasta, Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Maz. To nie tylko nauka, klasówki, konkursy, olimpiady, mecze. Równie istotną rolę odgrywały zabawa i rozrywka, odpoczynek w czasie wolnym od zajęć. Wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczne, rajdy rowerowe i piesze, biwaki, ogniska czy dyskoteki, akademie – tego nie zapomną absolwenci naszej szkoły. Miło spędzone chwile wracają we wspomnieniach nawet wiele lat po zakończeniu nauki.
Rok 1999 przyniósł reformę edukacji. Szkołę przekształcono w Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. W jego skład weszło Gimnazjum nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 8, do której nie odbywał się już nabór, a uczniowie kończący klasę 6-stą, kończyli Szkołę Podstawową nr 8. W tym roku z okazji 35-lecia szkoły została oddana do użytku uczniów pierwsza w tomaszowskich szkołach pracownia komputerowa.
Z dniem 31.08.2004r. „traugutówka” zakończyła swoją działalność. Od 01.09.2004 roku w murach szkoły pozostało Gimnazjum nr 1.
1 września 2006r. przyniósł następną zmianę. Do szkoły przeniesiono Gimnazjum dla Dorosłych, stąd nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Gimnazjalnych. W miarę upływu lat baza lokalowa ulegała poprawie, a budynek szkolny poddawany był remontom i modernizacji. W tym czasie powstało Centrum Multimedialne oraz nastąpiła rozbudowa szkoły. Nowy jej budynek, stanowiący zaplecze magazynowo-sanitarne sali gimnastycznej, został oddany do użytku 1.09.2004r.
01.09.2011 roku organ prowadzący reaktywował Szkołę Podstawową nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową powierzono dyrektor Gwidonie Kwiatkowskiej. Było to duże wyzwanie. Dostosowanie izb lekcyjnych, łazienek, stołówki, świetlicy, biblioteki do potrzeb małych dzieci wymagało wymiany wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, lektur.
Pierwszego września 2011 roku drzwi szkoły zostały otwarte dla dzieci sześciu oddziałów przedszkolnych i dwu klas pierwszych.
Środki finansowe otrzymane z organu prowadzącego oraz zaangażowanie pracowników szkoły sprawiły, że powstała placówka przyjazna dzieciom i ich rodzicom. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój szkoły. Placówka rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną. Funkcjonują klasy integracyjne, prowadzone są zajęcia rozwijające i wyrównujące szanse edukacyjne.

W historii Szkoły Podstawowej nr 8 zapisało się wiele nazwisk nauczycieli, nauczycieli biblioteki, świetlicy, pracowników administracji, opieki zdrowotnej, a przede wszystkim tysiące nazwisk młodych tomaszowian. Wszyscy tworzyli tę szkołę, atmosferę panującą w klasach i na korytarzach. Dzięki nim „ósemkę” znano w Tomaszowie Maz., ale i rozpoznawano w województwie, a nawet w Polsce.

Od początku istnienia szkoły funkcję dyrektora pełnili:
Stanisław Gulej (1964 – 1969)
Antoni Kozik (1969 – 1970)
Henryk Niciński (1970 – 1985)
Krystyna Żegota (1985 – 1988)
Jadwiga Bednarz (1988 - 1999 )
Gwidona Kwiatkowska(1999-2004; 2011-2015)
Anna Grabek (2015-2017)
Izabela Śliwińska(2017-2019)
starali się utrzymać wizerunek placówki. Dbali o to, żeby uczniowie i ich rodzice byli zadowoleni, że uczyli się w „ósemce”. 

Kolejna reforma oświaty sprawiła, że w nasze progi wróciły 7 i 8 klasy. Historia zatoczyła koło.